تبلیغات
تار نمای رسمی ***حسن یعقوبـــی الموتـــی *** وکیل پایه یک دادگستری - همه چیز در مورد وکالت بلاعزل ماده 679

همه چیز در مورد وکالت بلاعزل ماده 679

تاریخ:5 اسفند 93-01:57

عزیزان متاسفانه با وجود ایجاد مشکل حقوقی در وکالت های داده شده به وکیل در دفترخانه ها که بدون اطلاع حقوقی تعدادی و عدم تفهیم مراتب بلاعزل به وکیل از سوی موکل ( کسی که وکالت میدهد ) و در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل . شخص موکل با مراجعه به دفترخانه به تصور اینکه هر موقع بخواهد میتواند وکیل را عزل کند مراجعه ولی دفترخانه اظهار میدارد عزل نمی شود چون وکالت بلاعزل است .در این صورت موکل که ممکن است وکیل با اقددامات خود موکل را متضرر و اموال وی را به دیگری با خود اگر مطلق باشد انتقال دهد از طرفی خاتمه دادن به عقد وکالت نیز با وجود ماهیت جایز بودن ان و امکان برهم زدن ، چه خواهد بود در اینجاست که بحث اینکه ایا امکان عزل وکیل با وجود شرط عدم عزل انهم در دفترخانه اسناد رسمی وجود خواهد داشت یا نه در این حالت با اقدام حقوقی که بهتر است به یک کارشناس و وکیل مراجعه شود چون راه کارهای حقوقی را ممکن است مستحضر نباشد ( متاسفانه در کشور ما فرهنگ سپردن کار به متخصص هنوز فراگیر نشده است و بستر سازی نگردیده و هرروزه خسارات فراوانی ناشی از خودسری در اعمال حقوقی در باب معاملات ، قراردادها ، ارث ، وصبت ، خریئ فروش سهام و اموال و شرکت ها و... موجب میشود و هرکس از انان  برای خود متخصص امری هستند) سریع دستور موقت منع هرگونه عمل به وکالت از وکیل از دادگاه اخذ چون ممکن است تا صدور حکم وکیل انچه نباید صورت گیرد به انجام رساند و کاری هم نمی شود کرد چون اصلا ذات وکالت همین است و نمیشود ادعا کرد وکیل را از انجام وکالت منع یا عزل کرده چون وکالت بلاعزل است اما اگر بلاعزل نباشد با اثبات اطلاع عزل وکیل با شهود یا اظهارنامه رسمی میتوان اقدامات وکیل را متزلزل کرد اگر مراجعه به دفترخانه میسر نباشد ،  چون معامله وکیل با اطلاع از عزل صحیح نبوده و غیرنافذ است ، و بعد از گرفتن دستو وموقت با تقدیم دادخواست ابطال شرط بلاعزل اگر در عقدخارج لازم شرط عدم عزل موضوع وکالت وجود نداشته باشد صورت خواهد گرفت .

حال عقد خارج لازم چیست ؟

آیا منظور از  عدم عزل چیست؟

ایا با مراجعه به دفترخانه و اظهار قصد عزل با وجود ذکر عدم عزل در وکالتنامه امکان  عزل وکیل وجود دارد یا خیر؟

 تفاوت عقد جایز با لازم چیست ؟

ایا عقد جایز وکالت با شرط عدم عزل عقد لازم میگزدد؟

آیا  در صوورت فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل ، شرط بلاعزل چه میشود؟ با فوت و جنون و سفه یا حجر وکالت منتفی خواهد شد هزچند وکالت  بلاعزل باشد.

و موارد دیگر که به شرح زیر به استحضار شما عزیزان میرسد که انشاا امید است  با سعی در تحریر به زبان ساده مورد استفاده  عموم قرار گیرد.

 

وکالت بلاعزل به زبان ساده

ماده 679قانون مدنی  اشعار میدارد  : موکل هرموقع بخواهد میتواند وکیل راعزل کند مگر ابنکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد."

 

وکالت بلاعزلی که در  برخی دفترخانه های اسناد رسمی ،  معمول و در سند مندرج میگردد در صورتی معتبر است که در عقد لازم دیگر شرط شود والا با مراجعه به دادگاه می توان تقاضای بطلان شرط بلاعزل را خواستار شد دادرس بررسی اگر چنین شرطی در یک عقد لازم دایر بر عدم امکان عزل وجود نداشته باشد بدون تردید حکم بر ابطلال شرط عدم عزل خواهد داد بنده 2 مورد پرونده در این خصوص داشتم .و رای ابطال شرط بلاعزل بودن صادر گردید.

عقد لازم : عقدی که طرفین نمی توانند ان را برهم بزنند مگر به جهات اختیار قانونی مثلا خیار عیب یا غبن در بیع  یا  عقد صلح یا اجاره و سایر عقود لازم

عقد جایز: عقدی است که طرفین هرموقع بخواهند عقد را برهم میزنند مانند عقد وکالت که عزل وکیل  و استعفای وکیل هم ممکن است .

حال باید دید طبق ماده 678 قانون مدنی وکالت در صورت فوت یا جنون وکیل و موکل و استعفای وکیل و عزل وکیل مرتفع میشود پس با  وجود امکان عزل از سوی قانونگذار عدم امکان عزل وکیل خلاف ماده 678 قانون مدنی است به این جهت قانونگذار در ماده 679 ق. م بلافاصله بعد از ماده 678 ق.م ار یک مورد عدم امکان وکیل را منظور نموده انهم در صورت شرط عدم عزل در یک عقد لازم دیگر بجز وکالت.

اولا: ماهیت عقد وکالت جایز بودن است اگر عدم عزل ممکن باشد با اصل ماهیت جایز بودن وکالت در تعارض خواهد بود.

ثانیا: قانونگذار فقط شرط در عقد دیگر انهم لازم عدم امکان عزل را قید کرده ایا این عذم عزل تا چه موقع خواهد بود هرچند با انجام موضوع وکالت عقد وکالت مرتفع میباشد اما اگر عقد به دلایلی مدتها امکان انجام ان نباشد بلاتکلیفی ایجاد نمیکند؟

باید اذعان داشت همچنان که حق طلاق مختص مرد میباشد ماده 1133 ق. م ولی در قالب عقد نکاح میتوان ان را به زوجه توکیل کرد نه اینکه زن این حق را صاحب میشود بلکه از طرف زوج وکیل در طلاق میشود حال ایا چنین وکیلی را نمی توان عزل کرد هرچند در قالب عقد لازم و نکاح داده شود. ایا در این ماده نیز ماده 679 ق. م حاکم است .

منظور از شرط عدم عزل موضوع وکالت در عقد لازم خارج چیست :؟ به این صورت  قبل از دادن وکالت به دیگری وکیل و موکل عقدی مثلا فروش یک دستگاه موبایل را در قالب عقد لازم بیع منعقد و در شروط این عقد بیع و معامله موبایل شرط میکنند فروشنده وکالت بلاعزل انجام یک موضوع یا عمل را به خریدار میدهد با انعقاد این عقد بیع  و خرید فروش موبایل طرفین در دفترخانه حاضر و عقد وکالت که جایز است منعقد و شرط عدم عزل وکیل مبتنی و بر اساس شرط عقد خارج لازم را در وکالت قبد و مندرج میگردد و تا زمانی که معامله موبایل به هم نخورده لاجرم شرط بلاعزل مندرج در  عقد وکالت  نیز پابرجاست و بر این اساس بلاعزل بودن وکالت نیز قابل ابطال نیست چون دادگاه در صورت تقدیم دادخواست موکل دایر بر ابطال شرط بلاعزل رسیدگی و چون این شرط بلاعزل در عقد لازم که همان بیع موبایل است گنجانده و همچنان پابرجاست حکم به رد دعوی خواهد داد ولی اگر چنین عقد لازم در خارج از وکالت نباشد ماده 679 ق. م محملی ندارد و بلاعزل بودن برخلاف ماده در وکالتنامه مندرج گردیده است .

بنابراین منظور از عقد خارج همان عقود لازم بیع و صلح و اجاره و امثال ان میباشد که خارج از عقد وکالت طرفین شرط و به توافق رسیده اند ، میباشد.

ایا اقرا موکل در سند رسمی مبنی بر بلاعزل بودن و وجود شرط  در عقد لازم خارج از عقد وکالت دلیل کافی بر وجود چنین شرطی در عالم خارج میباشد؟ خیر چرا که هرچند اقرار صورت گرفته و در سند امده اما ماهیت ان سند وکالت است نه اقرانامه و دیگر اینکه طبق قانون تظلم خواهی از دادگستری انجام میگیرد و تکلیف دادگاه بر رسیدگی و وجود یا عدم وجود عقد لازم خارج از وکالت که در وکالتنامه مندرج و بر اساس ان بلاعزل بودن ان شرط شده ، میباشد .

حال انکه متاسفانه در برخی دفترخانه ها بدون تفهیم و اخذ رضای طرفین مبادرت به مندرج نمودن مواردی حال انکه واقعا قصد طرفین بر ان نبوده وطبق قانون واثبات این موارد محکوم به بطلان به جهت فقدان اراده واقعی و رضا در این موارد هرچند انشا ضورت گرفته است.

بنابرانچه گفته  شد اگر چه در عقد وکالت بلاعزل بودن شرط میشود اما اگر در یک عقد دیگر لازم همچون معامله و ... چنین شرطی مبنی بر عدم امکان عزل موضوع وکالت موکل صورت نگیرد میتوان ابطال ان بند و شرط بلاعزل را خواستار و برابر ماده 679 ق.م رفتار خواهد شد.

منظور از عقد لازم خارج چیست؟ یعنی عقدی همچون بیع یا صلح یا اجاره که از عقود لازم است و منظور از عقد خارج ؟ یعنی انچه در حال انعقاد عقدی در یک مجلس ا ست عقد خارج نیست چون در حال انعقاد بوده و عقد زمان حال است حال انکه عقد خارج انچه در ان مجلس قرارداد یا عقد برقرار میشود را شامل نمی شود مثلا در حال معامله خودرو پرشیا در نمایشگاه هستیم وقتی یک عقد خارج را نام میبریم یعنی خارج از معامله خودرو در یک جلسه دیگر با دیگری با همان اشخاص منظور میباشد که ممکن است عقد خارج از ان مجلس عقد لازم باشد همچون معامله ( بیع) یا عقد جایز همجون وکالت ، باشد./
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
سیامک
27 مرداد 94 17:13
ممنون از توضیحات کامل شما. خیلی مورد استفاده بنده قرار گرفت. با تشکر
11 تیر 94 00:47
وبلاگتون بسیار عالی است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.