تبلیغات
تار نمای رسمی ***حسن یعقوبـــی الموتـــی *** وکیل پایه یک دادگستری - مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعاده دادرسی احکام قطعی خلاف شرع با تشخیص رییس قوه قضائیه

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعاده دادرسی احکام قطعی خلاف شرع با تشخیص رییس قوه قضائیه

تاریخ:13 اسفند 93-08:42

ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1385ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است كه در قانون آئین دادرسی ذكر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی كشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی كه در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی كه رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد كه در این صورت این تشخیص به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

        تبصره1ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاك عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای كل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

        تبصره3ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یكی از شعب دیوان عالی كشور رسیدگی می‌شود.

        تبصره4ـ پرونده‌هایی كه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

        تبصره5 ـ آرائی كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائی كه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

        تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
مصوب 1388/7/29

 

نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش‌های اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین نامه، نحوه اجرای ماده 18 اصلاحی  قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 به شرح مواد آتی خواهد بود.

ماده1- تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

ماده2- از تاریخ تصویب این آیین نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها خودداری نمایند.

ماده3- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آئین دادرسی عمل خواهد شد.

ماده 4- رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 18 قانون یاد شده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی صلاح انجام می‌شود.

ماده5- از تاریخ تصویب این آیین نامه، آیین نامه و دستور العمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/11/85 و اصلاحیه مورخ 7/12/86 لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین نامه در اجرای آیین نامه مذکور به ثبت رسیده، مطابق همان آیین نامه اقدام خواهد شد.


قابل توجه متقاضیان اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

1ـ دادستانی کل کشور مرجع تجدید نظر احکام نبوده و طرح هر اعتراضی قابل رسیدگی نمی باشد .

2ـ صرفاً اعتراضاتی قابل رسیدگی است که احراز گردد حکم صادره، خلاف بیّن شرع می باشد( یعنی خلاف آیات شریفه قرآن ـ احادیث شریفه ـ و مسلمات فقه) .

3ـ مهلت برای درخواست اعمال ماده 18 قانون مزبور از تاریخ قطعیت دادنامه، یکماه است .

4ـ دادستانی کل مرجع اصدار حکم نیست لذا اگر قضــات به مواردی از خلاف شرعـــی برخورد نمایند،مراتب از طریق دادستان محترم کل کشور به ریاست محترم قوه قضائیه گزارش می شود .

5ـ در دادستانی کل کشور دستور توقف اجراء حکم صادر نمی شود و همان شماره ای که در اخـــتیار مراجعین قرارمی گیرد دلیل بر تسلیم اعتراض است .

6ـ مقتضی است لایحه اعتراضیه بصورت مدلل و مستند ارائه شودو درمواردی که مراجعین،مدعی غیرشـــرعی بودن حکم صادره هســــتند،دقیقاً ذکر نمایند و از طولانی نوشتن لایحه و پیوست کردن اوراق غیرضروری خودداری نمایند؛ بدیهی است اگر ابـــهامی برای قاضی محترم رســــیدگی کننده ایجاد شود، پرونده مطالبه و مدارک ملاحظه خواهد شد 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
مروی
3 بهمن 96 19:43
با سلام
درخصوص رای قطعی طلاق به واسطه عسر و هرج که توسط زوجه درخواست شده درحالیکه زوج رضایت به طلاق ندارد و در منزل مشترک بسر میبرد به کجا میتوان درخواست خلاف بین شرع و اعاده دادرسی مطرح کرد؟
رضا
15 آذر 94 14:55
باسلام میخواستم بدونم اعمال ماده 18 واعاده دادرسی برای پرونده حقوقی که در تجدید نظر قطعی شده است در حال حاضر امکان پذیر است یه باید از طریق نظر مراجع اقدام کنیم . با تشکر
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : باسلام حسب ماده :

ماده 426 - نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:


1 - موضوع حكم ‚ مورد ادعای خواهان نبوده باشد.


2 - حكم به ‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.


3 - وجود تضاد در مفاد یك حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.


4 - حكم صادره با حكم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن ‚ كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.


5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.


6 - حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم ‚ جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.


7 - پس از صدور حكم ‚ اسناد و مداركی به‌دست آید كه دلیل حقانیت درخواست‌كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در‌جریان دادرسی مكتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.
ازجهات اعاده دادرسی در امر حقوقی هستند و اعمال ماده 18 نیز در امر حقوقی نیز با توجه به خلاف بین شرع بودن آنها کماکان استمرار دارد
yusef
8 مرداد 94 21:31
ایا در یک حکم صادره قطعی که متهم با دستخط خود اعتراف کرده و حکم جلب سیار برای او صادر شده است، رییس قوه ی قضاییه بدون دستور کتبی و فقط با تماس تلفنی میتواند حکم جلب سیار ایشان را باطل کند و از ماده ی 18 استفاده کند? خواهشمند است من را راهنمایی کنید
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : اساسا خیر . مگر از اختیارات فرا قانونی خود استفاده کرده باشد
کارآموز وکالت
27 اردیبهشت 94 22:43
سلام برادر یعنی دیگه آرای خلاف بین قانون با اعمال ماده 18 قابل رسیدگی مجدد نیست؟
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : سلام
در مورد پرونده های کیفری که مقید به مهلت نیست اعاده دادرسی ممکن است وحتی مطرح کردت توامان
هوشنگ شیری - وکیل دادگستری
20 اسفند 93 17:51
سلام دوست عزیز لطفا کلید پیشنهادی دکتری حقوق جزا 94 اینجانب را در وبلاگ خود قرار داده و لینک نمایید با تشکر
http://shirihoushang.blogfa.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.